Gädda - William Essén

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:5000
längd:92
fångstplats:Säveån
metod:Spinn
bete:Mepps Aglia
fångstdatum:
uppdaterad:2014-09-21 07:48:32