foto: Nicklas Kolbeck

Tjockläppad multe - Patrik Andersson

art:Tjockläppad multe (Chelon labrosus)
vikt:3750
längd:67
fångstplats:Askimsfjorden
metod:Flötmete
bete:Flytbröd
fångstdatum:2010-07-17
uppdaterad: