foto: Patrik Andersson

Mulle - Patrik Andersson

art:Mulle (Mullus surmuletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Tångräka
fångstdatum:2014-10-02
uppdaterad:2014-10-03 15:24:41