Bäckröding - Hasse Lindqwist

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:100
längd:20
fångstplats:Holmsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-11-26
uppdaterad:2014-11-27 08:12:15