Benlöja - Dan Pettersson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Svartån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00