Björkna - Dan Pettersson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:840
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00