Gädda - Dan Pettersson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:7540
längd:
fångstplats:Vättern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00