Gös - Dan Pettersson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:5380
längd:
fångstplats:Ryssbysjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00