Id - Dan Pettersson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2400
längd:
fångstplats:Umeälven
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00