Lake - Dan Pettersson

art:Lake (Lota lota)
vikt:4180
längd:
fångstplats:Sommen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00