Makrill - Dan Pettersson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:950
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00