Mindre kungsfisk - Dan Pettersson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:455
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00