Näbbgädda - Dan Pettersson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:600
längd:
fångstplats:Pukaviken
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00