Ruda - Dan Pettersson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:2020
längd:
fångstplats:Sjöbodasjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00