Röding - Dan Pettersson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:255
längd:
fångstplats:Vättern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00