Skrubbskädda - Dan Pettersson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:575
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00