Sutare - Dan Pettersson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:4140
längd:
fångstplats:Antorpa sjö
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00