Svart smörbult - Dan Pettersson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00