Gädda - Simon Abrahamsson Norén

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:5200
längd:
fångstplats:Hällersmyr
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: