Gös - Simon Abrahamsson Norén

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1800
längd:
fångstplats:Viksjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: