Lake - Simon Abrahamsson Norén

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Landösjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: