Regnbåge - Simon Abrahamsson Norén

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:2080
längd:
fångstplats:Hällersmyr
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: