Röding - Simon Abrahamsson Norén

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Landösjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: