Sutare - Simon Abrahamsson Norén

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2410
längd:
fångstplats:Häljerödsjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: