Tejstefisk - Simon Abrahamsson Norén

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:18
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: