Öring - Simon Abrahamsson Norén

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:1600
längd:
fångstplats:Brofjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2015-01-26 07:00:06