foto: Patrik Andersson

Nors - Patrik Andersson

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Häckla
bete:Mikrohäckla
fångstdatum:2015-04-23
uppdaterad:2015-04-24 07:55:19