Piggvar - Rasmus Bäcklund

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:
längd:
fångstplats:Orust
metod:Kikfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2015-05-09
uppdaterad:2015-05-12 06:41:58