Långa - Simon Abrahamsson Norén

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Sörgrundsbergen
metod:
bete:
fångstdatum:2015-07-05
uppdaterad:2015-07-06 09:07:12