Groplöja - Rasmus Bäcklund

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:
bete:
fångstdatum:2015-07-04
uppdaterad:2015-07-06 09:11:43