foto: Patrik Andersson

Groplöja - Patrik Andersson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-04
uppdaterad:2015-07-06 09:12:06