Groplöja - Ulf Noreman

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:3
längd:7
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-10
uppdaterad:2015-07-12 09:40:38