Småspigg - Simon Abrahamsson Norén

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck Lerum
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-16
uppdaterad:2015-07-17 07:15:06