Stensimpa - Simon Abrahamsson Norén

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-16
uppdaterad:2015-07-17 07:16:26