Stensimpa - Rasmus Bäcklund

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-17
uppdaterad:2015-07-17 08:12:10