Bäckröding - Magnus Durell

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Borås
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-18
uppdaterad:2015-07-19 20:12:08