Groplöja - Magnus Durell

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-18
uppdaterad:2015-07-19 20:12:34