Gädda - Martin Ödmar

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:9550
längd:
fångstplats:Sävelången
metod:Mete
bete:Nors
fångstdatum:1991-05-17
uppdaterad: