Mört - Martin Ödmar

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:450
längd:
fångstplats:Tidan
metod:Mete
bete:Mask/majs
fångstdatum:2012-04-21
uppdaterad: