Groplöja - Marcus Bergqvist

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2015-07-21 11:36:26