Sandkrypare - Magnus Durell

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:14
längd:13
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2015-07-21 11:36:27