Småspigg - Magnus Durell

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:3
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-21
uppdaterad:2015-07-22 07:31:19