Lax - Martin Ödmar

art:Lax (Salmo salar)
vikt:14065
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Spinn
bete:Rapala
fångstdatum:2011-05-30
uppdaterad: