Benlöja - William Essén

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Flötmete
bete:Deg
fångstdatum:
uppdaterad:2015-07-23 09:28:35