Groplöja - Andreas Schild

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:4
längd:8
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-20
uppdaterad:2015-07-23 14:43:36