Stäm - Andreas Schild

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skifsforsen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-23
uppdaterad:2015-07-23 14:43:40