Sjustrålig smörbult - Ulf Noreman

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:2
längd:5
fångstplats:Basteviksholmen
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2015-07-23
uppdaterad:2015-07-24 16:29:31