Gärs - Martin Ödmar

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:58
längd:
fångstplats:Sävelången
metod:Mete
bete:Nors
fångstdatum:1989-05-07
uppdaterad: