Benlöja - Anders "Anke" Nilsson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:43
längd:18
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2015-07-23
uppdaterad:2015-07-25 21:43:21