Röding - Anders "Anke" Nilsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2870
längd:67
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Spinnare
fångstdatum:2015-07-15
uppdaterad:2015-07-25 21:43:35